Всеки втори има нужда от достъпна среда

Untitled design (21)

Според изследване, направено от Фондация Bunbounded и разпространено в социалните мрежи, близо 90% от попълнилите анкетата смятат, че средата е с ниско или много ниско ниво на достъпност.

Изследването беше проведено в рамките на 2 седмици в социалните мрежи, като в него участваха 1020 души. Анкетата беше разпространена както в лични профили, така и в групи с различни интереси с големи аудитории.

Прави впечатление, че най-основните елемети на достъпна среда, а именно – тротоари, достъп до сгради, паркоместа, транспорт и тоалетни, от всички се определят като несъобразени с нуждите на хората със затруднено придвижване.

Също така, почти 50 % от анкетираните смятат, че подобряването на средата трябва да започне от тротоарите, а 27 % смятат, че трябва да се работи в насока реално, адекватно и функционало адаптиртане на сградния фонд.

От всички, които са попълнили анкетата, почти 50 % или всеки втори декларира, че има нужда от достъпна среда и изпитва затруднения в придвижването.

Според данни на НСИ от 2021 г, децата до 4 години (това е възрастта, до която в повечето случаи се използва детска количка), са около 290 000.

Пак според  НСИ възрастните хора над 65 години (това е възрастта, за която се смята, че човек започва да изпитва затрудние с придвижването) са 1 500 000 човека.

При население от 6 500 000, това прави около 30% , без да се  включват хората, които имат най-голяма нужда от достъпна среда, които са със заболявания или травми изпитващи затрудниния с привижването и използващи помощни средвва за придивижване.

Това показва, че всеки втори или трети човек изпитва затруднения в придвижването.

Categories: новини