Всеки втори има нужда от достъпна среда
Увреждането в САЩ и България: Два свята
Обиколила е самостоятелно в инвалидна количка: 59 държави и продължава
Наръчник за достъпна среда
Ниски барове и достъпни менюта: Този ресторант е проектиран за хора с увреждания.
"Можете ли да печелите пари от нас": хората с увреждания изискват по-достъпно пътуване и туризъм