BunBounded е орагнизация на хора, обединени около идеята за достъпна среда и равни възможности. Целта е тя да подкрепя и да информира хора с различни двигателни възможности, за да бъдат те пълноценни в своите мечти, интереси, професионално и личностно развитие.

BunBounded е орагнизация, която няма за цел да съди или укорява държавата, общината или бизнеса за лошата инфраструктура и за недостъпната среда, а има стремеж да покаже и поощри добрите практики.

BunBounded е орагнизация, която ще съдейства да легитимира и да извади от анонимност хората с различни двигателни възможности.