Group 1037

Искаш да се включиш?

Помогни ни да създадем карта с достъпните обекти, като изпратиш информация на меил или я публикуваш в групата facebook

Яко си ядосан или недоволен от липсата на достъпност, можеш да ни сигнализираш на меил  или в групата facebook

Моля всеки сигнал да бъде придружен със снимка и точен адрес или линк към локацията, както и нивото на достъпност или съответно на недостъпност.

КРИТЕРИИ ЗА ДОСТЪПНОСТ

  1. Има / няма стъпла / има функционална рампа
  2. Има / няма паркинг / Има инвалидни места
  3. Има / няма адаптирана тоалетна
  4. Достъпен / недостъпен интериор