Наръчник за достъпна среда

blog-3

През 2017 година британският град Честър спечели приза „Достъпен град“, организиран от Европейската комисия и European Disability Forum. Да гледам състезание, в което различни европейски градове показват своите постижения в посока достъпност, беше като сбъдната мечта.


Замислите ли се за нуждата от достъпна среда, ще установите, че тя далеч надхвърля ползите за малка група хора. Групата всъщност е голяма, но на практика е маргинализирана. И всеки един от нас може да попадне в нея в даден етап от живота си, дори поводът може да е хубав (детска количка например). Изживяването обаче е гарантирано негативно.

Понякога изграждането на достъпна среда е въпрос на финансова инвестиция, понякога – на креативно мислене и обмяна на идеи. Но на нея винаги трябва да се гледа не като на пожелателна добавка, а като на необходимост.

Създадохме Наръчника, за да подпомогне процеса по осигуряване на достъпност на физическата среда. В него ще откриете формуляри, разделени на теми, които съдържат необходимите елементи, за да направят съответното пространство удобно за ползване от хора с най-различни физически характеристики. Най-често говорим за хората с увреждания, но от достъпна среда могат да имат полза и възрастни хора, родители с детски колички, хора с временни физически затруднения и други.

С други думи, този наръчник следва философията на универсалния дизайн, според която ако нещо работи добре за хора от целия спектрум на функционалните способности, то ще работи добре за всички. Ако следвате формулярите в него или направите каквато и да е малка или голяма крачка към това средата да бъде по-достъпна, вие полагате грижа за цялото общество.

Наръчник за достъпна среда, можете да видите в този линк

https://denevaconsulting.com/wp-content/uploads/2022/05/Accessibility-Manual-by-Deneva-Consulting-2022.pdf?utm_source=form&utm_medium=link&utm_campaign=AccessibilityManual2022

Categories: Блог